Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy Dorzecze Biebrzy

Naszym podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju oraz integracji gmin skupionych wokół obszaru dorzecza Biebrzy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą inwestycyjną oraz bazą turystyczną. Znajdą u nas Państwo przyjazny klimat zarówno dla rozwoju przedsiebiorczości i nowych inwestycji jak również miejsce wypoczynku i relaksu.

Członkami Stowarzyszenia są:
  • Miasto Grajewo
  • Gmina Grajewo
  • Gmina Radziłów
  • Miasto i Gmina Rajgród
  • Miasto i Gmina Szczuczyn

Realizowane projekty

Podsumowanie projektu "Otwarci na kulturę"

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu „Otwarci na kulturę". Przedsięwzięcie trwało od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

W organizowanych przez nas wycieczkach do Warszawy udział wzięło 125 uczniów i 14 nauczycieli, natomiast w warsztatach kulturalnych 449 uczniów, 42 nauczycieli i 14 rodziców. Wdrożenie projektu umożliwiło dostęp uczniów do obiektów kultury wysokiej, co wpłynęło na wzrost ich świadomości w zakresie dziedzictwa naro: (...) więcej

Oferta turystyczna

Szlak pieszy Goniądz - Ruda

Szlak ma długość 29 km. Przebiega przez następujące miejscowości: Goniądz, Wólka Piaseczna, Kapice, Dębiec, Modzelówka, Ruda. Szlak wiedzie przez BPN i jego otulinę. Na szlaku możemy podziwiać, m.in.. na Kanale Kapickim – liczne nory i zgryzy bobrów, otwarte tereny bagienne, panoramiczny krajobraz -tereny łowieckie ptaków drapieżnych, torfowiska, stare koryto rzeki Ełk. Szlak o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, biegnąca przez tereny bezludne, siedliska b: (...) więcej